Anställa

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-10-07 16:08
De lagar och avtal som reglerar frågor om anställning lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren. Kontakta därför gärna Grafiska Företagens Förbund via vår jourtelefon på 08-762 68 00 eller din regionansvarige vid tveksamhet eller tvist.

Anställningsskyddslagen

Anställningsskyddslagen utgår från att tillsvidareanställning är den normala och huvudsakliga anställningsformen. Utmärkande för denna anställningsform är att anställningen löper utan någon i förväg bestämd sluttidpunkt.

Möjligheterna till anställning för en i förväg begränsad tidsperiod, så kallad tidsbegränsad anställning, är utformade som undantag från huvudregeln om tillsvidareanställning. Hit hör exempelvis tidsbegränsad anställning, vikariat och provanställning.

Visstidsanställningar regleras i Infomedia- och Förpackningsavtalen

Anställningsskyddslagen öppnar dock upp för förbundsparter att genom centrala kollektivavtal tillåta andra former av tidsbegränsad anställning. Grafiska Företagens Förbund (GFF) och GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) har därför, i Infomediaavtalet och Förpackningsavtalet, helt ersatt  lagens regler om visstidsanställningar.

Kontakt

Stockholm

Christina Villa, 08-762 68 28

Anna Freij, 08-762 72 18

Göteborg

Dan Wennergren, 031-62 94 23

Malmö

Ambjörn Wahlberg, 040-35 25 60