Omställningsstöd

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-09 16:11
Medlemsföretagen i GFF finansierar enligt kollektivavtal, tillsammans med företag i andra branscher inom Svenskt Näringsliv, omställningsstöd för medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Begreppet omställningsstöd är ett samlingsbegrepp för åtgärder som skall underlätta för individerna att få nytt jobb.

För arbetare (grafiker) finansierar Trygghetsfonden TSL (TSL) omställningsstödet. Tillkomsten av denna fond grundas på ”avtalet om omställningsförsäkring” som har ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO.

För tjänstemän tillhandahålls eller finansieras omställningsstödet av Trygghetsrådet (TRR). Verksamheten i TRR har sin grund i det s.k. omställningsavtalet som har ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Du kan få ytterligare information och kontakta TSL respektive TRR.

Du kan även kontakta Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation, FINFO.