Pension & försäkringar

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-10-07 16:02
Medlemskapet i Grafiska Företagens Förbund innebär att företaget blir bundet av kollektivavtal, dels med GS - facket för skogs-, trä- och grafisk bransch och dels med tjänstemannaorganisationerna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Om företaget inte tidigare var bundet av så kallat hängavtal, så inträder nu bland annat en skyldighet för företaget att teckna försäkringar och pensioner för arbetare samt tjänstemän. AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO tecknas via försäkringsavtal hos Fora för arbetarna. För tjänstemän tecknas pensioneringsavtal via Collectum för ITP-försäkring och TGL.

Försäkringarna skall tecknas från den dag som man blir avtalsbunden. Om man dröjer med tecknandet kommer man senare att få betala retroaktiva premier för tiden från avtalets tecknande. Det kan då röra sig om avsevärda belopp. Vi uppmanar därför medlemsföretagen att kontrollera att man är anmäld till Fora Försäkringscentral respektive Alecta.

Du kan läsa mer om vad du aktivt behöver göra under rubrikerna i menyn till vänster.

Kontakt

Stockholm

Christina Villa, 08-762 68 28

Anna Freij, 08-762 72 18

Göteborg

Dan Wennergren, 031-62 94 23

Malmö

Ambjörn Wahlberg, 040-35 25 60