Lön

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2014-06-10 15:09
Att använda lönen som ett verktyg är något du som arbetsgivare kan göra för att öka motivationen bland dina medarbetare men också för att nå företagets uppsatta mål.

Med en företagsnära lönebildning får du som arbetsgivare ett styrmedel där arbetstagare som gör bra prestationer kan premieras, och de som inte når sina mål får motivation att förbättra sig.

Kontakt

Falun
Stefan Jernberg, 023-580 82
Göteborg
Dan Wennergren, 031-62 94 23
Jönköping
Anna-Lena Johansson, 036-30 32 27
Malmö
Ambjörn Wahlberg, 040-35 25 60
Stockholm
Anna Freij, 08-762 72 18
Christina Villa, 08-762 68 28
Daniel Peterson, 08-762 79 62
Katia Storm, 08-762 79 88
Umeå
Susanne Glas, 090-71 82 81
Växjö
Thomas Wall, 0470-74 84 22