arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når våra arbetsrättsexperter på telefon 08-762 68 00 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2014-11-25
Snart har vi en standard för beräkning av koldioxidekvivalens från e-media

Nu har jag varit i Beijing på standardiseringsmöte med ISOs tekniska kommitté för Grafisk Teknik, TC130 som omfattar arbetsgruppen för miljö, WG 11 ”Environmental impact of graphics technology”.

Det är kul att arbetet med att få till en standard för beräkning av koldioxidekvivalens från e-media går framåt och det kommer snart (inom något år) finnas en sådan. Syftet med denna standard är att på ett mer enhetligt och exakt sätt kunna jämföra trycksakers miljöpåverkan i förhållande till elektroniska varianter som datorer, surfplattor och smarta mobiler.

Läs mer i Martin Elofssons blogginlägg.

2014-10-27
Företagsbesök med våra opartiska ordföranden

Kalender