arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når våra arbetsrättsexperter på telefon 08-762 68 00 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2014-12-17
Julhälsning

julhalsning2014

2014-12-15
Fler sanktionsavgifter inom arbetsmiljö från 1 januari 2015
2014-11-25
Snart har vi en standard för beräkning av koldioxidekvivalens från e-media

Kalender