arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når vår arbetsrättsjour på telefon 08-762 79 70 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2015-05-18
Samrådsmöte i Husby

Grafiska Företagen befinner sig idag på det första av tre samråd som medieutredningen arrangerar. Samråden arrangeras för att öppna upp diskussionsforum där så många som möjligt av de aktörer som berörs ska få bidra med kunskap och perspektiv.

Följ dagen på twitter, det gör vi! #medieutr @medieutredning

2015-04-29
Finansministern i riksdagsdebatt om tryckerimomsen

Kalender