arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når våra arbetsrättsexperter på telefon 08-762 68 00 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2014-10-24
Företagsbesök med våra opartiska ordföranden

lltblogg4Under tisdagen och onsdagen denna vecka besökte jag, tillsammans med SLA (Skogs- och Lantarbetsgivarna), TMF (Trä- och Möbelföretagen) och våra fem opartiska ordföranden (OpO) inom ramen för industriavtalet, några av våra medlemsföretag i Jönköpingstrakten.

Vi besökte Stora Enso Packaging i Jönköping (medlemmar hos oss), Kinnarps i Skillingaryd (medlemmar i TMF) och VMF Syd/Virkesmätningsföreningen (medlemmar i SLA) i Jönköping. Det är tre företag inom helt olika branscher och med stora skillnader i kollektivavtalen med GS-facket. Samtidigt kunde vi under våra studiebesök konstatera att de utmaningar företagen har och står inför i många avseenden liknar varandra.

 

2014-10-01
Grafiska Företagen efterlyser intresseanmälningar till nytt ESF-projekt

Kalender