arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når våra arbetsrättsexperter på telefon 08-762 68 00 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2014-10-14

arbetsgivarennr3_2014Nu finns ett nytt nummer ute av vår medlemstidning Arbetsgivaren - Print & Packaging! 

Temat i detta nummer är arbetsmiljö och du får bl a läsa om Arbetsmiljöverkets nya system med sanktionsavgifter. Du kan också läsa en intervju med Oscar Bergström som är ny i den grafiska branschen och jobbar som tryckare på TMG STHLM. En annan profil du möter är Holmens vd Henrik Sjölund som berättar om tryckets hållbarhet och betydelse för framtidens mediemix.

Läs mer om Oscar i artikeln "Oscar hittade drömjobbet på TMG STHLM"

Läs mer om tryckets hållbarhet och betydelse i artikeln "Till det tryckta ordets försvar"


Arbetsgivaren - Print & Packaging är Grafiska Företagens medlemstidning som djupdyker i arbetsgivarfrågor, men även behandlar branschrelaterade ämnen. Den vänder sig till VD och andra personer i medlemsföretagen med arbetsgivaransvar och distribueras till samtliga medlemmar i Grafiska Företagen.

2014-10-01
Grafiska Företagen efterlyser intresseanmälningar till nytt ESF-projekt
2014-09-29
GYFs priser delas ut på Bok & Bibliotek

Kalender