arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når våra arbetsrättsexperter på telefon 08-762 68 00 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2014-09-09

grafiskaprodukter

Idag, den 8 september byter Grafiska Företagens Förbund, GFF, namn till Grafiska Företagen. Genom namnändringen vill förbundet förtydliga sitt varumärke och vilka företag de representerar samt vara mer tydlig i sin kommunikation.

- Grafiska Företagens övergripande mål är att stärka de grafiska medlemsföretagen och den grafiska industrin och genom att korta ner namnet och ta bort förkortningen GFF, så tydliggör vi vilka vi är och vilka vi representerar. Namnbytet i sig påverkar inte våra medlemsföretags medlemskap, de kommer fortfarande att vara medlemmar i samma organisation, förklarar Lena-Liisa Tengblad, vd på Grafiska Företagen.

Kalender