arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når vår arbetsrättsjour på telefon 08-762 79 70 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2015-09-01

Svenskt Näringsliv lanserar denna vecka ett nytt webbverktyg för mindre företag som vill arbeta aktivt med lönesättning. På www.jobbamedlonen.se finns råd, vägledning och information om företagsnära lönesättning samt interaktiva funktioner som gör det möjligt att ta fram ett underlag med lönestrategi, lönekriterier och löneprocess. Verktyget är framtaget i samarbete med medlemsorganisationernas lönebildningsexperter.

www.jobbamedlonen.se kan användas i alla företag, oavsett bransch och kollektivavtal.

2015-07-06
Vi hälsar nya medlemmar välkomna!

Kalender