arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når vår arbetsrättsjour på telefon 08-762 79 70 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2015-09-28

Riksbankens 20 år gamla inflationsmål saknar trovärdighet. Vi utgår nu som tidigare från en realistisk bild av våra ekonomiska förutsättningar. Det skriver arbetsgivarna inom industrin i ett svar till IF Metall på Arbetet Debatt.

Läs hela debattinlägget på arbetet.se.

2015-09-09
Teknikcollege anordnar Rikskonferens

Kalender