arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når vår arbetsrättsjour på telefon 08-762 79 70 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2015-06-10

Glöm inte att anmäla era semestervikarier till Fora och eventuellt Collectum. Rutinen är densamma som för nyanställda och det är viktigt att alla anmäls för att försäkringarna ska gälla. Läs mer på www.finfa.se och anmäl via länk alternativt gå direkt till www.fora.se respektive www.collectum.se

2015-04-29
Finansministern i riksdagsdebatt om tryckerimomsen

Kalender