arbetsgivare2014

Grafiska Företagen ger dig som medlemsföretag service i alla frågor som rör förhållandet till de anställda och till deras fackliga organisationer.

Det kan gälla såväl tillämpning av den arbetsrättsliga lagstiftningen och tolkning av kollektivavtal som individuella frågor om till exempel anställningsavtal eller lönesättning.

Du når våra arbetsrättsexperter på telefon 08-762 68 00 eller via e-post info@grafiska.se.

Aktuellt

2014-11-13

Svenskt Näringsliv bjuder in till regionala lunchmöten med samtal om löner.
Många företagare vittnar om att de sammanpressade lönerna i Sverige skapar hinder för utveckling. Företagens möjligheter att använda lönen för att motivera medarbetare som gör ett bra jobb är små, när alla har i princip lika löner. Företagens möjligheter att expandera och öka resultaten hålls tillbaka. Och de höga ingångslönerna minskar företagens vilja att anställa unga och oerfarna och ökar trösklarna in på arbetsmarknaden. Vi tror att lönebildningen behöver utvecklas! Vad tycker du?

Vid varje lunchmöte berättar företrädare för Svenskt Näringsliv om lönestrukturens betydelse för sysselsättning och jobben. Därefter följer ett företagsexempel där företag från regionen informerar om hur de arbetar med lönebildningsfrågorna.

Här hittar du de orter som besöks under 2014. Turnén fortsätter även 2015 med nya orter.

För anmälan och detaljerad information om tid och plats, se www.svensktnaringsliv.se/kalendarium.

2014-10-27
Företagsbesök med våra opartiska ordföranden

Kalender