Arbetstid

Bestämmelser om arbetstid finner man främst i det centrala kollektivavtalet men även i arbetstidslagen. Bestämmelser om arbetstid kan även finnas i lokala avtal samt i policydokument från arbetsgivaren.

I arbetsgivarguiden hittar ni bestämmelserna om arbetstid för: