Sveriges Grafiska Medieförening (SGM)

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-23 13:02
Sveriges Grafiska Medieförening, SGM, är branschföreningen för tryckerier och prepressföretag och består av drygt 320 medlemsföretag.

SGM är en sammanslutning av företag som i Sverige bedriver affärsmässig tillverkning och utveckling inom området grafisk informationsförädling. Föreningen har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intressen i ekonomiska och tekniska frågor samt i övrigt handlägga sådana frågor som är av gemensamt intresse för att stärka medlemsföretagen i en framtida marknad.

Föreningen bildades 1893 som Svenska Tryckeriföreningen. Föreningen driver frågor och utbildningar av intresse för hela branschen, t ex effektivare arbetsflöden på tryckerier, kundundersökningar, företagsförsäkringar och standardiseringsfrågor.

Bland medlemsföretagen genomförs en enkät som undersöker marknadsläget en gång per kvartal. Syftet är att göra ett nedslag i marknadsläget utan att det krävs omfattande merarbete. Barometerns utslag blir en temperaturmätare – en indikation av marknadsläget.

SGM är en plattform för alla medlemsföretag oavsett storlek, där gemensamma resurser läggs på information, relationsskapande och utvecklingsprojekt i en föränderlig tid. Vid möten och konferenser ges möjlighet att utbyta erfarenheter och umgås med kollegor. SGM erbjuder ett unikt nätverk.

Kontakt

Kaj Flick, 08-762 68 31