Svenska Kartongförpackningsföreningen (SK)

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2011-11-23 13:18
Svenska Kartongförpackningsföreningen (SK) är en branschförening för företag som tillverkar kartongförpackningar. Föreningen bildades 1951 och dess ändamål är bl a att främja branschens ekonomiska och tekniska utveckling.

Internationellt samarbete

SK är medlem i ECMA, The European Carton Makers Association, med säte i Nederländerna, en sammanslutning med uppgift att bevaka de europeiska kartongtillverkarnas intressen. ECMA informerar om utvecklingen i Europa på förpackningsområdet genom bulletiner, cirkulär och statistik.

Föreningen är också medlem i Pro Carton Europé som har till huvuduppgift att öka användningen av kartongförpackningar.

Återvinning av kartong

Återvinningen av kartong ökar ständigt. Målet för framtiden ligger på 70 procent för kartong/papper varav 40 procent ska materialåtervinnas och 30 procent kan energiutvinnas eller komposteras.

Materialbolaget, som bildats för att underlätta uppfyllandet av producentansvaret för kartonger är Returkartong. (SKÅ).

Utbildning

Föreningen genomför olika utbildningsaktiviteter, bl a i materiallära och tryckteknik.

Styrelse

Ordförande

Andreas Davidsson
Schurpack Sweden AB

Övriga ledamöter

Niklas Bengtsson (vice ordf.)
Eson Pac AB

Per Berglund
Å&R Carton AB

Bengt Johansson (adjungerad ledamot)
Iggesund Paperboard Europe AB

Per Lundeen (adjungerad ledamot)
Strand Packaging AB

Thorbjörn Sagerström
Ekmans i Jönköping AB

Mats Strand
Strand Packaging AB

Peter Wallen (adjungerad ledamot)
manroland Nordic Sverige AB

Dan Wennergren
Svenska Kartongförpackningsföreningen

Kansli

Svenska Kartongförpackningsföreningen
c/o Grafiska Företagen
Box 404
401 26 Göteborg
Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Göteborg

Kontakt

Dan Wennergren, 031-62 94 23