Grafiska leveransvillkor

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2016-03-08 15:58
Här hittar du allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer och grafisk maskinutrustning.

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR GRAFISKA PRESTATIONER 2010 (ALG 10)

Normalvillkor utarbetade av Grafiska Företagen i samverkan med Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. ALG 10 innhåller beprövade och balanserade normalvillkor särskilt avpassade för avtal om grafiska prestationer. Den finns på svenska och engelska.

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR VID LEVERANS AV GRAFISK MASKINUTRUSTNING (ALV 05)

Normalvillkor för leverans med montage av grafiska maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk grafisk utrustning. Villkoren är utarbetade av Grafiska Företagen, Grafiska Leverantörsföreningen och Svenska Tidningsutgivareföreningen år 2005.

SÄRSKILDA LEVERENSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN (SLE 10)

Normalvillkor antagna av Etikettgruppen. Villkoren, som anpassats till de speciella förhållandena vid etikettproduktion, grundar sig på Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 10). In english, Special delivery terms and conditions för the labels industry 2003 (SLE 03)

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR BLANKETTINDUSTRIN (SLB 03)

Villkoren, som anpassats till de specifika förhållandena vid blankettproduktion, grundar sig på Allmänna leveransvillkor för grafiska prestationer 2002 (ALG 02).

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR FÖRPACKNINGSPRODUKTER (SLF15)

Villkoren grundar sig på Allmänna Leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG10) och är avpassade för förhållandena vid förpackningsframställning.

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR STÄMPELFABRIKATION (ALSF 13)

ALSF 13 innehåller beprövade och balanserade normalvillkor särskilt avpassade för avtal om stämpelproduktion. I klarhetens intresse tillråds parterna att i sina avtal uttryckligen hänvisa till ALSF 13. Normalvillkoren är utarbetade av Svenska Stämpelfabrikantföreningen.

FÖRPACKNINGS- OCH LEVERANSINSTRUKTIONER FÖR IBLADNINGSPRODUKTER

Tidningsutgivarna (TU) har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter från beställare och tryckerier tagit fram en specifikation som ska underlätta för alla parter då det gäller bilagehantering. Många tryckerier är både producenter och mottagare av bilagor. Förpacknings- och leveransinstruktionerna är till för att kvalitetssäkra och normalisera bilagehanteringen så att den är konsekvent, i alla led, och hos alla parter. Förpacknings- och leveransinstruktionerna för ibladninsprodukter gäller för tidningar som är medlemmar i TU/Tidningsutgivarna och om annat ej avtalats. Även Grafiska Företagens medlemsföretag som arbetar med bilagor kan använda sig av reglerna för att underlätta hanteringen av bilagor.

FaceBook-icon.png Facebook
twitterikon_50x50 Twitter

rssikon

RSS
http://www.mynewsdesk.com/se/grafiskaforetagen MyNewsDesk
   

 

Följ Grafiska Företagen

Sök

Grafiska Företagen
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
Postadress: Box 555 25, 102 04 Stockholm
Telefon: 08-762 68 00
Fax: 08-762 72 24
E-post: info@grafiska.se
 

 

Print-PowerLogowebb