Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Förordningen ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

2018 kan kännas avlägset men det är hög tid att sätta sig in i vad de nya reglerna innebär för ditt företag och att lägga upp en plan för vilka anpassningar som behöver göras. Det kommer att handla om processer och rutiner liksom investeringar i IT-strukturen.

Redan i våras fick alla medlemsföretag i Grafiska Företagen sig tillskickat den tryckta rapporten "Företagen och dataskyddsförordningen. Nya regler för hantering av personuppgifter" utgiven av Svenskt Näringsliv. Skriften ger en bra överblick av den nya dataskyddsförordningen, vad den innehåller och vilka konsekvenser den får för företag.

Rapporten finns också som pdf och kan laddas ner hos Svenskt Näringsliv.

Intergraf, den europeiska föreningen för tryckare har tagit fram en introduktionsbroschyr kring GDPR för grafiska företag. Till skillnad från Företagen och dataskyddsförordningen behandlar Intergrafs broschyr grafiska företag specifikt. Via tre olika scenarier illustrerar den förhållandet mellan kund och leverantör kring personuppgifter. Finns att ladda ner här och kan beställas i tryckt version.

Den mest uppenbara informationskällan vad gäller GDPR är annars Datainspektionen, som också är tillsynsmyndighet inom dataskyddsfrågor. På deras sajt finns ett gediget material kring GDPR och dess effekter, inklusive svar på vanliga frågor.

Datainspektionen arrangerar också kurser om GDPR, men i dagsläget är alla kurser utom en fullbokade. Nya kurser är utlovade till våren 2018: dessa kommer att publiceras på Datainspektionens webbplats.

Utöver detta finns som nämnts mängder med aktörer som erbjuder information och utbildningar kring GDPR.