Dataskyddsförordningen

Nu finns Grafiska Företagens GDPR-manual tillgänglig. Som medlem har du tillgång till dokument, mallar, checklistor, avtal och processbeskrivningar som gör ditt företag GDPR-kompatibelt. Du hittar manualen i menyn till höger. Du måste vara inloggad för åtkomst.

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla. Förordningen ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL) och ställer mycket högre krav på företag att systematiskt arbeta med dataskyddsfrågor.

Det är hög tid att sätta sig in i vad de nya reglerna innebär för ditt företag och att lägga upp en plan för vilka anpassningar som behöver göras. Det kommer att handla om processer och rutiner liksom investeringar i IT-strukturen.

Redan våren 2017 fick alla medlemsföretag i Grafiska Företagen sig tillskickat den tryckta rapporten "Företagen och dataskyddsförordningen. Nya regler för hantering av personuppgifter" utgiven av Svenskt Näringsliv. Skriften ger en bra överblick av den nya dataskyddsförordningen, vad den innehåller och vilka konsekvenser den får för företag.

Rapporten finns också som pdf och kan laddas ner hos Svenskt Näringsliv (Nyuppdaterad version från december 2017).

Intergraf, den europeiska föreningen för tryckare har tagit fram en introduktionsbroschyr kring GDPR för grafiska företag. Till skillnad från Svenskt Näringslivs skrift behandlar Intergrafs broschyr grafiska företag specifikt. Via tre olika scenarier illustrerar den förhållandet mellan kund och leverantör kring personuppgifter. Skriften finns att ladda ner här och kan även beställas i tryckt version.

Den mest uppenbara informationskällan vad gäller GDPR är annars Datainspektionen som också är tillsynsmyndighet inom dataskyddsfrågor. På deras sajt finns ett gediget material kring GDPR och dess effekter, inklusive svar på vanliga frågor.

Experhjälp vid ytterligare frågor

Grafiska Företagen har även avtal med Wainikkas Innovationsbyrå AB dit medlemsföretag kan ringa ett telefonsamtal (max 30 min) utan kostnad med frågeställningar kring GDPR. Är det en större fråga som tar mer tid i anspråk debiteras 2000kr/timme, minus en rabatt om 20 % till medlemsföretag i Grafiska Företagen. Kontaktuppgifter: christina@wainikka.se | 0705773079