Marknadsbarometern

Branschens syn på läget

Marknadsbarometern är vårt verktyg att snabbt kolla av medlemsföretagens bild av marknadsläget.

Som medlemsföretag kan du delta i vår marknadsbarometer som ger en bild av marknadsläget just nu. Dina svar som är anonyma sammanställs och skickas ut till dem som deltagit i undersökningen.

Vill du delta i Marknadsbarometern? Kontakta Kaj Flick.