Print Next 2018

Grafiska Företagen och GrafKom arrangerar tillsammans nordens största nätverksträff för den grafiska branschen 2018 - Print Next.

Print Next gick av stapeln 25-26 april. Ett 20-tal talarepratade om aktuella ämnen som logistik, försäljning, trender, marknadsföring, affärsutveckling och förädling av trycksaker.

Tre parallella seminariespår - Discovery Zone med utställning - Mingel och nätverkande med en rad nordiska aktörer från grafisk bransch.

Det var två väldig lyckade dagar, som vi hoppas blir lika bra nästa gång.

Grafiska Företagen hade även sitt årsmöte under Print Next.

Här hittar du lite bilder från eventet samt årsmötet.