Produkter och tjänster

Foto: Heléne Grynfarb

Den grafiska industrin utgörs av en mängd olika produkter och tjänster. Förutom traditionella tryckta produkter såsom till exempel tidskrifter, böcker och reklam erbjuder en del företag olika tilläggstjänster. Det kan vara allt från lager- och distributionstjänster till helhetslösningar där man tar hand om kundens samlade behov av kommunikation och information.

Exempel på tryckta produkter som den grafiska industrin producerar:

Insatsvaror till industri

 • Förpackningar (t ex kartong, papper, plast)
 • Etiketter (t ex självhäftande)
 • Blanketter
 • Årsredovisningar
 • Manualer

Förlagsinitierade produkter

 • Böcker (t ex skönlitteratur, facklitteratur, lexikon)
 • Läromedel (t ex läroböcker, övningshäften)
 • Tidskrifter
 • Kalendrar
 • Dags- och kvällspress

Informationstryck (t.ex. från myndigheter och organisationer)

 • Broschyrer
 • Foldrar
 • Affischer
 • Blanketter
 • Valsedlar

Reklam

 • Oadresserad direktreklam (ODR)
 • Adresserad direktreklam (ADR)
 • Broschyrer
 • Foldrar
 • Affischer
 • Vepor

Specialprodukter

 • Värdetryck (t.ex. sedlar och lotter)
 • Spelprodukter
 • Biljetter
 • Tapeter
 • Pass