Statistik

Hur mår den grafiska industrin?

Foto: Heléne Grynfarb

Vi sammanställer statistik om den grafiska industrin. Sammanställningen baseras på både historiska och dagsaktuella data som hämtas ur externa källor och ur eget material.

För dig som är medlem hos Grafiska Företagen

För våra medlemmar sammanställer vi två statistikrapporter, en för infomediaföretag och en för förpackningsföretag. Exempel på vad de innehåller: Omsättning, investeringar, pappersförbrukning, producentprisindex mm. Logga in och få tillgång till rapporterna.