Grafiska Företagens Kommentar till HFDs dom avseende tryckerimoms

2014-02-27

Grafiska Företagen har tagit del av Högsta förvaltningsdomstolens utslag i frågan om Skatteverket genom efterbeskattning, trots att den ordinarie omprövningsfristen löpt ut, har haft rätt att minska tryckerikundernas avdrag för ingående moms med samma belopp som återbetalats till tryckerierna. Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att det funnits förutsättningar för Skatteverket att besluta om efterbeskattning i det aktuella fallet.

Detta är en medlemssida

Har du glömt ditt lösenord? Beställ ett nytt.

Har du inget webbkonto? Registrera dig idag.

Medlemskap

Ett medlemskap hos Grafiska Företagen har många fördelar.

Jag vill veta mer!

För att registrera medlemskonto behöver du ditt medlemsnummer hos Grafiska Företagen. Medlemsnumret står på din faktura.

Problem med inloggningen?

Kontakta oss på 08-762 68 00 eller info@grafiska.se
Alla vardagar 8:30-16:30