Grafiska Företagens GDPR-manual

Dokument, mallar, processbeskrivningar, avtal och checklistor som gör ditt företag GDPR-kompatibelt

Processbeskrivning

1. Förstå GDPR

 • PM Datainspektionen och dataskyddsförordningen
 • PM När är dataskyddsförordningen tillämplig
 • PM Vad innebär dataskyddsförordningen

2. Ansvarig eller biträde?

 • Checklista personuppgiftsansvarig 2017
 • Checklista personuppgiftsbiträde 2017
 • Personuppgiftsbiträdesavtal 2017
 • Underbiträdesavtal 2017

3. Förstå arbetsprocessen

 • Checklista Dataskyddsförordningen 2017

4. Behandla personuppgifter korrekt

 • Begäran om samtycke behandling av personuppgifter 2017
 • Checklista behandling av känsliga personuppgifter 2017
 • Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2017
 • Checklista Personuppgifter och behandling 2017
 • Checklista principer för behandling av personuppgifter
 • Checklista samtycke till behandling av personuppgifter 2017
 • Policy för behandling av personuppgifter 2017

5. Säkerställ de registrerades rättigheter

 • Checklista dataportabilitet 2017
 • Checklista registrerades rätt till information 2017
 • Checklista rätt till registerutdrag 2017
 • Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2017

6. Skydda personuppgifterna

 • Checklista IT-säkerhet enligt dataskyddsförordningen 2017
 • Checklista konsekvensbedömning behandling av personuppgifter 2017
 • Checklista personuppgiftsincident 2017

7. Övrigt att ta ställning till

 • Checklista Dataskyddsombud 2017
 • Checklista kamerabevakning och personuppgiftsbehandling 2017
 • PM Kamerabevakning, drönare och personuppgifter