Dyr rekrytering skadar grafisk industri

Foto: Brobygrafiska

Rapporten presenterades på Grafiska Framtidsdialogen den 8 februari 2017, på Sign&Print Scandinavia i Kistamässan.

Rapporten visar hur bristerna i utbildningssystemet leder till mycket dyra rekryteringar i den grafiska industrin. När utbildningssystemet inte kan förse branschen med rätt kompetens så leder det till att företagen själva måste utbilda sina medarbetare, vilket i snitt kostar ca 500 000 kr per rekrytering. Det är mycket kostsamt för företagen och inte heller samhällsekonomiskt lönsamt.

På Grafiska Framtidsdialogen diskuterades bl.a. hur bristerna ska kunna rättas till.