Framtidens kompetens: Nu söker vi dig som vill medverka i valideringsprojektet

Foto: Erik Thor

Grafiska Företagen har fått medel av Skolverket för att ta reda på vilken kompetens som är önskvärd för yrkesarbetare inom grafisk industri. För att tydliggöra det behöver vi hjälp av er medlemsföretag.

Vad skall en bra yrkesarbetare kunna? Frågan verkar först ganska enkel men vid lite eftertanke blir det ganska svårt. Grafiska Företagen kommer därför tillsammans med GS-facket genomföra ett projekt för att beskriva vilken kompetens som är önskvärd för yrkesarbete i grafisk industri. I projektet ingår att skapa verktyg för att testa eller validera önskvärda kompetenser.

Tydliga beskrivningar av vilka faktakunskaper, förståelser och färdigheter som krävs för att klara olika jobb i vår industri underlättar vår kommunikation. Det ger tydliga signaler till utbildningssystemet om vad som är viktigt. Det innebär även en tydlighet gentemot de anställda och personer som är intresserade av jobb i våra företag om vad som förväntas. Det underlättar också matchningen. Genom att samverka med övrig tillverkande industri underlättar de också omställningen mellan jobb.

Anmäl dig här!

Det är hos er den verkliga kunskapen om vad som krävs finns. Vi vill därför komma i kontakt med kunniga personer i ditt företag som tillsammans med våra processledare kan tydliggöra vilken kompetens som krävs för kvalificerat yrkesarbete i grafisk industri.

Vill ni vara med och bidra? Kontakta Henrik Smedmark henrik.smedmark@grafiska.se, 08-762 72 61, för att få reda på mer.

Projektet drivs i samverkan med GS-facket.