Skapa säker arbetsmiljö med checklistor

Prevent har tagit fram en rad olika hjälpmedel i form av checklistor och enkäter som är användbara i er verksamhet. Dessa går att fylla i digitalt från dator, padda eller mobilen.

För att nämna några av checklistorna så finns det en för grafisk produktion. Den tar upp olika avsnitt i de olika blocken: lokaler, maskiner, transporter, kemikalier. Checklistor finns även för maskiner, truckar, ventilation och tunga lyft. De mest nedladdade checklistorna är "Allmän skyddsrond – kontor och tillverkning" samt enkäter om stress samt psykosocial arbetsmiljö.

Ni hittar checklistorna på Prevents hemsida, prevent.se.

Prevent är en ideell organisation som ägs av Svensk Näringsliv, LO och PTK. Genom att använda Prevents material så underlättar ni ert arbete med att skapa en säker arbetsmiljö.

Vid frågor kontakta Grafiska Företagens arbetsmiljöexpert Rickard Lindberg 08-762 72 45, eller direkt till Prevent på 08-402 02 00.