Nya regler för hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen ska tillämpas från den 25 maj 2018. Den ersätter då personuppgiftslagen, PUL.

De nya reglerna medför ett behov av att se över organisation, rutiner och IT-system. Svenskt Näringsliv har publicerat en skrift med syftet att övergripande beskriva integritetsskydd och ge en introduktion till dataskyddsförordningen.

Ladda ner och läs skriften på Svenskt Näringslivs hemsida.