Beställa kollektivavtal

Nytryckta 3-åriga kollektivavtal är på väg ut till våra medlemsföretag. Dom distribueras under vecka 34.

Kollektivavtalen skickas i ett exemplar vardera. De medlemsföretag som önskar kan beställa fler exemplar genom att skicka e-post till carina.gisler@grafiska.se . Vid beställning är det viktigt att ange korrekta adressuppgifter samt önskat antal av varje kollektivavtal. Enstaka exemplar skickas kostnadsfritt men vid beställningar av fler än fem stycken kommer vi att ta ut ett självkostnadspris om 20 kr exkl. moms per kollektivavtal.