Dags att tänka nytt

Ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller.

Positiv med en dialog om ett moderniserat regelverk inom arbetsmiljöområdet.

Ett hundratal personer aktiva inom näringslivet och fackliga parter deltog i debatten när Svenskt Näringsliv presenterade rapporten Dags att tänka nytt – ett modernt arbetsmiljöarbete kräver moderna regler och roller tidigare i veckan. En av bakgrunderna till rapporten är den nyligen avslutade statliga utredningen "Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön."

Grafiska Företagens medlemsföretag har generellt ett väl utvecklat arbete kring arbetsmiljö och säkerhet. Det partsgemensamma arbetet är viktigt både ur arbetsmiljö- och avtalssynpunkt. Grafiska Företagen upplever att samverkansformerna oftast fungerar bra både på lokal och central nivå. I mindre och medelstora företag där den fackliga organisationsgraden är låg kan det ändå behövas nya regler och utvecklade roller. Grafiska Företagen är därför positiva till att en diskussion förs i frågan. Den nyligen avslutade utredningen landar i ett förslag att stärka fackens inflytande och ge det regionala skyddsombudet utökat tillträde till arbetsplatser som saknar fackliga medlemmar.

Hela rapporten går att ladda ner på Svenskt Näringslivs webb.