GYF:s stipendium 2017

Foto: Kate Gabor

Uppsats, formgivning och bransch prisades under Bokmässan i Göteborg.

Fr.v.: Claes Magnusson, Matilda Plöjel, Elin Eriksson Glad, Ravindra Parasnis och Kalle Zackari Wahlström.

Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Almegas gemensamma stiftelse med ändamål att ge bidrag till undervisning och utbildning inom den grafiska industrin, gynna vetenskaplig forskning inom det grafiska området samt på andra sätt främja de grafiska yrkena. Stipendierna delas ut varje år under Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg.

ISO-standard, bokomslag och visionär missionär 

Priset för bästa studentuppsats gick i år till Elin Eriksson Glad vars uppsats Ständiga förbättringar eller ständig dokumentation - En komparativ studie om vilken effekt en ISO 9001-certifiering kan ha på medieföretag ger insikter som lyfter kunskap och gör oss mer kunniga om nyttan av standarder. 

Formgivningspriset tilldelades Matilda Plöjel, grundare och drivkraft bakom Sailor Press. Matilda utforskar fältet mellan konst och grafisk formgivning och kommer bäst till sin rätt i de outforskade zonerna mellan det unika och det serieproducerade. Hennes bokomslag förmedlar på ett kongenialt sätt innehållet utan att ge avkall på kvalité.

2017 års branschpris gick till en visionär missionär som från den första digitaliseringen av grafisk bransch på åttiotalet oförtröttligt förmedlat de senaste nyheterna men också vad som är att vänta inom teknikutveckling och affärslogik för en bransch som tidigare kunde nöja sig med papper och typer. Claes Magnussons senaste skapelse är Malmö Yrkeshögskola som tar grafisk utbildning rakt in i framtiden och han är den givne vinnaren av GYF:s branschpris 2017.

Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis prisade de tre mycket värdiga och glada vinnarna under Bokmässan i Göteborg.