Ta del av intressant löneinformation

Nu erbjuds medlemsföretag i Grafiska Företagen möjligheten att ta del av den löneinformation som man faktiskt bidrar till.

Lönestatistiken som finns tillgänglig bygger på data från den årliga insamling av löneuppgifter som hanteras av Svenskt Näringsliv. Med den nya tjänsten kan man ta del av olika statistikrapporter – t ex angående lönenivåer eller lönestrukturer.

Vilken nytta har vi som medlemsföretag av att delta?

Det färdiga resultatet presenteras i olika rapporter som du som medlem i Grafiska Företagen kan ta del av. Det är en sammanställning av lön per yrke, åldersgrupp och region som kan användas som en vägledning vid exempelvis lönesättning av nyanställda, branschjämförelse eller lokala löneförhandlingar.

Några exempel på rapporter man får tillgång till är:

• Fakta om löner - Lönestatistik för privat sektor eller avgränsat till vår bransch och medlemsföretagen i Grafiska Företagen. I denna rapport kan man se statistiken per yrke, ålder och region eller branschen i sin helhet.
• Företags- och arbetsplatsstatistik – Tillgänglig för de företag som har deltagit i Svenskt Näringslivs lönestatistikinsamling som sker i september varje år.

Hur får man tillgång till lönestatistiken?

Efterom det handlar om företagets löner är det viktigt att rätt personer har behörighet till tjänsten och lönestatistiksystemet LISA. I samband med insamlingen av lönestatistiken så skickar Svenskt Näringsliv ut information om ett startkonto och registrering av en lönestatistikansvarig som oftast är vd eller personalchef. Lönestatistikansvarig få då behörighet att skapa konton till andra som ska kunna jobba i tjänsten, t ex de som ska kunna se och ta ut rapporter ur systemet.

Ytterligare information hittar du på www.nstat.se

Man kan även kontakta supporten för systemet, via mejl eller telefon.
Mejl: support.lonestatistik@svensktnaringsliv.se
Tel: 08-50555950

Företag som inte deltar i den årliga insamlingen av lönestatistik men ändå vill ha tillgång till systemet och rapporten "Fakta om löner" kan kontakta Daniel Peterson, förhandlare Grafiska Företagen, daniel.peterson@grafiska.se