Svenska Bokbinderiföreningen

Foto: Heléne Grynfarb

Svenska Bokbinderiföreningen (SBI) är nätverket för fristående bokbinderier och tryckerier med bokbinderiavdelningar. Dessutom är leverantörsföretag som säljer produkter och tjänster till bokbinderierna med som associerade medlemmar.

SBIs styrelse

Ordförande

  • Max Ohlsson, Förlagshuset Nordens Grafiska AB, Malmö

Övriga ledamöter

  • Jimmy Ahlrik, JKJ Bokbinderi, Falköping
  • Per-Anders Hübner, Hübner Bokform, Halmstad
  • Åke Hässler, Huddinge
  • Alf Linder, Scandbook AB, Falun
  • Ulrik Wehtje, Exaktaprinting AB, Malmö