Kalender

Industridagen 2018

Flyghangar på Saab i Linköping, Åkerbogatan 10 (vid Linköpings flygplats)

Människan i digitaliseringen.

Förhandlingsteknik

Malmö, Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.

Samtalsmetodik, bemötande, svåra samtal

Malmö, Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.

Ny som ledare

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Umeå, Elite Hotel Mimer, Kungsgatan 75

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Chefs- och ledarskapsutbildning

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs Gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Konflikthantering

Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4

Stockholm, 22-23 november 2016. En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Malmö, Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Konflikthantering

Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4

Stockholm, 22-23 november 2016. En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Ny som ledare

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

1 2 Nästa