Kalender

Lönebildningsdagen 2017

Industrisalen i Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

För 25 år sedan slöts det första avtalet som möjliggjorde mer av företags- och medarbetarnära lönesättning. Sedan dess har utvecklingen gått...

Vett och (rätt) etikett med ny specifikation

Kistamässan

Den 4-5 oktober arrangeras Empack och Packaging Innovations i Kistamässan. Två dagar som lockar bl.a. varumärkesdesigners, förpackningsansvariga...

Förhandlingsteknik

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.

The Swedish Labour Market - An introduction

Göteborg, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59

The course is aimed at non-Swedish managers in our member companies, who need a basic knowledge about the Swedish labour market.

Stämpelfabrikantföreningen höstmöte

Norrköping

SGM vd-möte

Stockholm

Uppgradera dina arbetsmiljökunskaper

Norra Latin, Stockholm

Den 26 oktober är det dags på Norra Latin i Stockholm. Där kan du fylla på din arbetsmiljökunskap på en rad olika seminarier och träffa många...

Konflikthantering

Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4

Konflikt kan t.ex. uppstå från mycket enkla meningsskiljaktigheter till helt olika värderingar och viljor som styr oss.

Etikettgruppens höstmöte

Åhus

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Stockholm, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

1 2 Nästa