Kalender

Print Next 2018

The Winery Hotel, Solna

Grafiska Företagen och GrafKom arrangerar tillsammans nordens största nätverksträff för den grafiska branschen 2018 - Print Next

Svenskt Näringslivs Lönebildningsdag 2018

Göteborg

Framgångsrik lönesättning – att utveckla medarbetare och företag

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Stockholm, ej innerstaden

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Malmö, Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Konflikthantering

Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4

Stockholm, 22-23 november 2016. En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Ny som ledare

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Stockholm, ej innerstaden

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Stockholm, ej innerstaden

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Stockholm, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Stockholm, ej innerstaden

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

1 2 Nästa