Kalender

Chefs- och ledarskapsutbildning

Vällingby, Hesselby Slott, Maltesholmsvägen 1

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Stockholm, ej innerstaden

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Stockholm, Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Konflikthantering

Stockholm, Finlandshuset, Snickarbacken 4

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Ny som ledare

Bromma, Åkeshofs Slott, Åkeshovs gårdsväg 11

En kurs för dig som är ganska ny i ledar-/chefsrollen eller har liten erfarenhet av att utveckla en grupp.

Utveckling av grupp och ledare (UGL)

Stockholm, ej innerstaden

En av landets största och mest effektiva ledarskapsutbildningar.

Förhandlingsteknik

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.

Samtalsmetodik, bemötande, svåra samtal

Stockholm, Näringslivets Hus, Storgatan 19

Kursen syftar till att förbättra deltagarnas förhandlingsbeteende och förhandlingsteknik.

Basutbildning i arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal

Jönköping, Elite Stora Hotellet, Hotellplan 3

Kursen innehåller en genomgång av arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar, arbetsrättsliga lagregler samt kollektivavtal.

Återgång i arbete - det här vet vi och så här gör vi

City Conference Center, Barnhusgatan, Stockholm

En nationell konferens om sjukskrivning, rehabilitering och försäkringsmedicin

1 2 Nästa