MBL-förhandling

Kursen ger en grundläggande genomgång av vilka krav som MBL och förhandlingsordning ställer på företaget. Frågor som kommer att behandlas är bland annat; I vilka fall arbetsgivaren är skyldig att förhandla, hur företaget uppfyller formkraven och hur ett protokoll bör upprättas.

Mål
Efter genomgången kurs ska du ha fått kunskap och känsla för hur en MBL-förhandling ska genomföras, samt stöd som hjälper dig att utveckla företagets arbete med lokala förhandlingar.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som HR eller dig arbetar med fackliga relationer.

Förkunskap
Kursen är grundläggande, inga särskilda förkunskaper förutsätts.

Kursens upplägg
Teori och praktik vävs samman med en mix av föreläsningar, diskussioner och praktikfall.

Kursledare: Linda de Melenne Werner

Anmäl dig genom att mejla namn och företags namn till Carina Gisler.