Stämpelfabrikantföreningen höstmöte

Program

Torsdag 19 oktober

12:00, Lunch i Finspång
13:00, Studiebesök hos Atlas Industrial Print i Finspång
15:00, Studiebesök hos AB John Fröberg i Lotorp
17:00, Incheckninng Grand Hotel i Norrköping
19:30, Middag på Knäppingen i Norrköping

Fredag 20 oktober

08:30-09:30, Föreningsmöte på hotellet
10:00-13:00, Studiebesök hos Acreo i Norrköping

Välkommen!