Nyheter

Radon på arbetsplatser

Den 1 juni började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla.

Beställaransvar vid transportköp

Den 1 juli 2018 skärptes reglerna för beställarens ansvar. Vad är det som gäller?

Industrin är utmanad och under omvandling

Industrins Ekonomiska Råd, IER, presenterade under måndagen en rapport som pekar på industrins betydelse, men även utmaningar.

Parterna bildar råd för samverkan i EU-frågor

Idag har LO, PTK och Svenskt Näringsliv bildat Arbetsmarknadens EU-råd för att tillvarata parternas gemensamma intressen i arbetsmarknadsfrågor...

GYF:s stipendier delades ut under fredagen

Lyckad digitaliseringssatsning i den grafiska industrin, mötesplats med kvinnliga förebilder inom grafisk design och egensinnig formgivning

Fespa Sweden

Studiebesök, klimat och arbetsmiljö under höstmötet som avslutades idag.

SBI:s sensommarmöte

Intensiv och lärorik helg med branschnytta, föredrag och studiebesök.

Save the date! Teknikcollege Rikskonferens 2018

14 november på Aros Congress Center i Västerås.

Ny arbetsmiljömyndighet placeras i Gävle

För att stärka det nationella och internationella arbetsmiljöarbetet har regeringen inrättat en ny myndighet för arbetsmiljökunskap – MynAK.

Claes Burde Årets företagare i Växjö kommun

"Kvalitet, funktion och design är starkt bidragande framgångsfaktorer." står det bland annat i motiveringen.

1 2 3 4 5 Nästa