Nyheter

Hur mår företaget? Ta hjälp av en enkät

Med hjälp av en enkät kan du snabbt och enkelt få svar på hur företaget mår. Enkäten är gratis och finns att ladda ner på Prevent webbplats...

Borttaget GDPR-material

Vad gäller för minderåriga medarbetare i sommar?

Sommaren är på väg och med den följer sommarvikarier och en tid då många företag anställer minderåriga. Det finns arbetsmiljöregler för hur och...

Tråkigt att valstrategiska överväganden går före ett förslag som är väl förankrat i arbetslivet

Regeringen kommer inte att få igenom sitt förslag om utökade möjligheter att läsa in högskolebehörighet på yrkesprogrammen. Utbildningsutskottet...

Jan-Olof Jacke ny vd för Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs styrelse har idag enhälligt utsett Jan-Olof Jacke till ny vd. Jan-Olof Jacke är för närvarande vd för AstraZeneca AB. Han...

Parterna överens om strejkrätten

Arbetsmarknadens parter har tagit sitt ansvar och är överens om strejkrätten. "Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen...

På bilden: Ester Wikström tävlar i yrkes-EM.

Studenter efterlyser praktikplatser

Utbildningen Expo-, skylt- och storbildsproducent på Xenter i Tumba har LIA (praktik) den 27 aug – 10 december 2018.

Vårdskatten

Vårdskatten

Riksdagen beslutade den 16 maj att införa den sk vårdskatten vilket innebär slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård.

Fredrik Persson är ny styrelseordförande för Svenskt Näringsliv

Han valdes vid torsdagens stämma. "Vi är ett genuint allmänintresse, som arbetar uthålligt och långsiktigt för jobb och välstånd i Sverige"...

Yttrande över Promemoria ”Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

Grafiska Företagen avstyrker illa underbyggd regeringspromemoria. Förordar FTI: s förslag Bostadsnära insamling och föreslår ny utredning

1 2 3 4 5 Nästa