Nyheter

Personalchefsmöte 14 mars 2018 - Stockholm

En spännande dag som innehöll alltifrån - Aktuellt inom kompetensförsörjning till Dataskyddsförordningen.

Grafiska Företagen och Unionen eniga om etableringsanställningar

GS-facket säger nej, men nu är Grafiska Företagen ense med en annan facklig motpart. I veckan träffade Grafiska Företagen överenskommelse med...

Carola Lemne.

Svenskt Näringslivs vd avgår

"Redan när jag tillträdde som vd sade jag att jag inte räknade med att arbeta längre i Svenskt Näringsliv än till 2020."

Grafiska Företagens förhandlingschef Eva Glückman: ”Våra medlemsföretag går miste om en avgörande möjlighet”

Regeringen, LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om att s.k. etableringsjobb bör införas. Det berättade arbetsmarknadsminister Ylva...

Remissvar på ”Översynen av stödet för yrkesintroduktions-anställningarna”

Medlingsinstitutet har presenterat sin årliga rapport

"Avtalsrörelsen och lönebildningen 2017" .

Medel beviljade för fortsatt valideringsprojekt inom grafisk industri

Grafiska Yrkesnämnden har beviljats 975 000 kr i statsbidrag av Skolverket för fortsatta insatser i valideringsprojektet.

Årsmöten under Print Next 2018

Under Print Next hålls årsmöte för Grafiska Företagen och de olika branschsektionerna

Print Next 2018

25 & 26 april

Utbildning vid användning av 2-komponentfärg?

Detta är vad du bör känna till.

1 2 3 4 5 Nästa