Vår styrelse

2017-2018

Foto: Kent Hirsch

Grafiska Företagens styrelse utses på förbundsmötet.

En gång om året hålls Grafiska Företagens förbundsmöte. Alla medlemsföretag inbjuds att delta i mötet som är förbundets högsta beslutande organ. På förbundsmötet utses förbundets styrelse, som består av ordförande, två vice ordförande samt 7 övriga ledamöter jämte verkställande direktören. Styrelsen i sin tur utser verkställande direktör, som skall svara för förbundets löpande verksamhet. Grafiska Företagens styrelse sammanträder fyra gånger per år.


Vid förbundsmötet den 11 maj 2017 utsågs följande styrelse:

Ordförande

  • Göran Gustafsson, Strokirk-Landströms AB, Lidköping


1:a vice ordförande

  • Tor Dahlskog, Tetra Pak Packaging Material Lund AB


2:a vice ordförande

  • Ulrik Wehtje, Exakta AB, Malmö


Övriga ledamöter

  • Johan Boberg, Edita Bobergs AB, Falun
  • Nyval! Patrik Jenemark, Nordvalls Etikett AB, Sjöbo
  • Peter Hjelm, DanagårdLiTHO AB
  • Per Nyström, Flextrus AB, Lund
  • Peter Torstensson, Stora Enso Packaging AB
  • Ravindra Parasnis, VD Grafiska Företagen
  • Åsa Grünewald, Wikströms Tryckeri AB