Vi tycker

Foto: Heléne Grynfarb

Grafiska Företagen är med och påverkar. Vi gör din röst hörd och företräder företagens gemensamma intressen i situationer där enskilda företag inte har möjlighet att agera.

Vi deltar i debatten, påverkar beslutsfattare, kontaktar myndigheter och svarar på remisser i alla frågor som berör branschens utveckling och våra medlemsföretags förutsättningar.

Här kan du se vad vi tycker i några frågor som är viktiga för våra medlemsföretag och deras verksamhet.

 • Tryckta produkter och fysisk distribution behövs för att nå alla
 • Tryckta medier är viktiga för vår demokrati
 • Förnyelsebara pappersförpackningar möjliggör en cirkulär ekonomi
 • Tryckta läroböcker bidrar till ett bra lärande i skolan
 • Papper och tryck är miljövänligt och återvinningsbart
 • Industrins kompetensförsörjning måste säkras
 • Konkurrenskraftig industri behövs för Sveriges välfärd

Print Power

Print Power är en europeisk kampanj där vi på Grafiska Företagen driver den svenska delen. Kampanjen syftar till att stärka tryckta medier i en allt mer digitaliserad värld. 

Vad vi gör:

 • Undersöker prints roll i en uppkopplad värld.
 • Främjar värdet av print i en digital medievärld.
 • Sprider budskap som intresserar professionella medieköpare och som kan påverka dem i deras kanalval.
 • Lyfter fram människans behov av trycksaker. Det fysiska, konkreta och taktila talar till våra sinnen på ett annat sätt än det digitala.

Två gånger per år, i maj och november, kommer Print Power Magazine där vi djupdyker i ett spec område. ex. Varför köper digitala varumärken print för miljoner?

Gå in på www.printpower.se och teckna en (gratis) prenumeration redan idag!

Two Sides

Two Sides är Print Powers systerkampanj och här ligger miljö- och hållbarhetsfrågor i centrum. 

 • Fokuserar på tryckt medias hållbarhet
 • Informerar pappersanvändare om print och pappers hållbarhet och varför det är fördelaktigt när det kommer till kommunikation.
 • Här samlar vi miljöargument som vänder sig till såväl professionella köpare som till allmänhet