Kundfokus

Sidan senast granskad/uppdaterad: 2013-01-24 15:47
SGM har tillsammans med Kapero och TNS Gallup genomfört en Kundfokus-undersökning där 500 kunder från byråer, förlag, offentliga organisationer och en stor grupp ”vanliga” företag fick svara på ett 30 tal frågor inom områden som:
 • Beställarnas situation och behov
 • Samarbetet med grafiska företag
 • Egentliga krav och förväntningar
 • Vad styr val av leverantör, varför sker byte
 • Dagsläget och den närmaste framtiden

 

Målet med kundundersökningen var att:

 • Ge grafiska företagsledningar ett beslutsunderlag
 • Hur tillfredställa kunder på ett bättre sätt
 • Påvisa konkreta affärsmöjligheter (att implementera idag)
 • Var affärsmöjligheterna finns – och var inte
 • Underlag för prioritering av åtgärder beroende på önskad kundtyp

 

Resultat

 • Kvantifierbar statistik
 • Analys, slutsatser, vägvisare
 • Pedagogisk rapport, praktiska exempel
 • Specialkörningar för kundsegment/krav

 

För att kunna ta del av reslutatet behöver du logga in.

 

Kontakt

Kaj Flick, 08-762 68 31