Deinking

Deinking kan översättas som "Avfärgning" och är en industriell process för att avlägsna tryckfärger, fyllmedel och pappersbeläggning av uppsamlat använt papper och göra återvunnen fiber, som kan användas vid pappersframställning. Nyckeln i avfärgningsprocessen är förmågan att lösgöra färgen från fibrerna. Detta uppnås genom en kombination av mekanisk verkan och kemiska medel.

Grafiska Företagen och SIS/TK 434 medverkar i framtagandet av en ISO-standard för deinking, vilken beräknas bli klar för publicering under 2017 .