Förpackningar

Grafiska Företagens medlemsföretag inom förpackningsbranschen har sitt producentansvar organiserat inom ramen för Returkartong.

Returkartong är materialbolaget för de pappersförpackningar som omfattas av producentansvaret för förpackningar i Sverige. Sedan augusti 2007 har bolagets operativa verksamhet flyttats över till FTI.

Returkartong AB ägs av 15 företag och organisationer, bl.a. av vår branschförening Svenska Kartongförpackningsföreningen. Ägarna representerar hela förpackningskedjan från materialtillverkare, förpackningstillverkare (konverterare), fyllare (de som fyller förpackningarna med varor) till importörer, handel och distributörer.

Mer om Returkartong.