Returpapper

Grafiska Företagens medlemsföretag inom infomediaområdet har sitt producentansvar organiserat inom ramen för Pressretur.

Pressretur samlar in tidningar, magasin och övriga trycksaker och återvinner dem för tillverkning av nytt papper i Sverige. Pressretur har liknande överenskommelser med flera andra parter, bl.a. Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Pressreturs operativa arbete bedrivs inom ramen för FTI; Förpacknings och tidningsinsamlingen.

Tillsammans med Pressreturs ägare, pappersbruken och andra organisationer agerar vi under namnet Papperskretsen. Papperskretsen jobbar för en ökad återvinning av tidningar och annat pappersmaterial i Sverige.

Papperskretsen ger Återvinningsgaranti.