Återvinningsgarantin

– ett hållbart erbjudande från Papperskretsen!

Enligt förordningen om producentansvar för returpapper har producenterna ansvar för att samla in returpapper för materialåtervinning.

Papperskretsen står bakom Återvinningsgarantin, den märkning som talar om för kunderna att producenterna tar sitt ansvar enligt förordningen om producentansvar.

Medlemmar i Grafiska Företagen kan bidra till att sprida konceptetet i sina egna kanaler och vid aktuella tillfällen. Läs mer om Papperskretsens samarbete och Återvinningsgarantin här: