Organisationernas coronainformation

De uppdateringar vi gör om Corona rör allt som oftast hur det påverkar arbetsgivarna inom arbetsrättsliga frågor. Som medlem har du rätt till vår rådgivning, men det innebär också att du har andra förmåner via organisationer som ägs av parterna eller bara Svenskt Näringsliv. Nedan hittar du dem och länkar till deras Coronainformation.

Fora

Fora guidar företag och deras anställda rätt i sin kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning. De ägs av både Svenskt Näringsliv och LO.
Foras cronainformation

AFA-försäkring

AFA Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter. Genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner och regioner.
AFA:s coronainformation

Avtalat

Avtalat erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna kollektivavtalad försäkring och pension stöd genom rådgivning, information och utbildning.
Avtalats coronainformation.

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. Det är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
Prevents coronainformation

Alecta

Alecta har jobbat med tjänstepensioner sedan 1917 med förvaltning för cirka 2,5 miljoner människor och över 35 000 företag.
Frågor & Svar med anledning av corona
Frågor & Svar kring deras produkter och corona

TRR

TRR är en av Sveriges äldsta trygghetsorganisationer och ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. TRR är ett resultat av omställningsavtalet, som slöts mellan dessa parter 1974. Syftet med avtalet är att stötta privatanställda tjänstemän som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till nytt jobb.
TRR:s webbplats

Trygghetsfonden (TSL)

2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal där omställningsstödet blev en del i kollektivavtalet och Trygghetsfonden TSL bildades. Omställningslösningen gäller på alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund.
Trygghetsfondens coronainformation

Collectum

Collectum administrerar tjänstepensionen ITP och är valcentral för privatanställda tjänstemän.
Till Collectum

Svenskt Näringsliv

Som medlem i Grafiska Företagen är företaget också medlem i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv arbetar med att ta fram konkreta krisåtgärder under Corona-pandemin. Här hittar du deras förslag och annan viktig information till dig som företagare.
Svenskt Näringslivs coronainformation

Walthon Advokater

Grafiska Företagen tecknat avtal med Walthon Advokater som erbjuder spetskompetens inom ett flertal specialistområden. Som medlem få företaget rabatterat pris på rådgivningen.
Läs mer