Medarbetare som bor med coronasmittad

Vad gäller?

Foto: Nathan Fertig

Folkhälsomyndigheten har meddelat att boende i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19 kan kontaktas av läkare och få förhållningsregler som innebär att individen ska hålla sig i hemmet under en begränsad tid. Syftet är att förhindra vidare smittspridning av viruset och sjukdomen. Barn i förskola- eller grundskoleålder berörs inte av åtgärden.

Smitta mellan personer som bor ihop har identifierats som en av de vanligaste smittvägarna för covid-19. Folkhälsomyndigheten har därför presenterat rekommendationer som innebär att även de som bor tillsammans med någon som är smittad ska omfattas av förhållningsregler.

Det är hälso- och sjukvården (behandlande läkare) som meddelar den som blir berörd av ovanstående. Krav på att stanna i hemmet kan alltså inte initieras av individen själv. Meddelade förhållningsregler anges gälla under begränsad tid, med utgångspunkt från det datum den smittade personen i hushållet konstaterades ha covid-19.

Boende i samma hushåll som individ med konstaterad covid-19 och som fått förhållningsregler av läkare, kan ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning. Det krävs då även att individen inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet samt ett läkarintyg. Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen, med högsta belopp på 804 kr/dag.

Löneavdrag vid smittbärarpenning

När någon är frånvarande och uppbär ersättning i form av smittbärarpenning från Försäkringskassan ska arbetsgivaren göra ett löneavdrag.

  • För Infomedia regleras frånvaroavdraget i § 7 mom 5:4, Annan frånvaro.
  • För Förpackningsavtalet regleras frånvaroavdraget i § 9, mom. 5:4, Annan frånvaro.
  • I Tjänstemannaavtalet regleras frånvaroavdraget i § 5 mom 8, Övriga bestämmelser.
  • I Ledaravtalet regleras avdraget i § 5 mom. 8, Övriga bestämmelser.

Frånvaron är semesterlönegrundande upp till 180 dagar.

Eva Glückman

Verkställande direktör

Telefon
08-762 72 05
Mobil
070-622 72 05
E-post
eva.gluckman@grafiska.se