Hur beräknar jag karensavdraget och sjuklönen?

Fråga: Jag har en fråga om beräkning av karensavdrag och sjuklön enligt den nya sjuklönelagen. Vi har två anställda som var sjuka nu under januari.

Den ene var sjuk under 4 timmar på måndagen men kom tillbaka direkt på tisdag. Ska jag ändå dra 20% i karensavdrag av veckolönen?
Den andre blev sjuk på tisdagen efter fyra timmar och blev borta resten av veckan, totalt 28 timmar. Hur skall jag beräkna karensavdraget och sjuklönen för den personen? Vi arbetar 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka, endast dagtid.

Svar: Du skriver inte om det är tjänstemän eller kollektivanställda, men det spelar i detta fallet ingen roll då vi har samma regler för bägge grupperna.
I det första exemplet är svaret att karensavdraget inte får överstiga den verkliga frånvaron så din beräkning blir enligt följande:

Först måste vi bestämma ett avdrag per timme enligt formeln:

Månadslönen x 12/52 x 40 = x kronor

Karensavdraget skall vara 20% av en veckoarbetstid varför vi multiplicerar 40 timmar med 20 % och får då fram att karensavdraget är 8 timmar, men då den anställde endast var frånvarande 4 timmar skall karensavdraget endast göras för dessa fyra timmar. Du nämner inte vilken lön den anställde har men om vi för enkelheten tänker oss att hen har 25 000 kronor i månadslön så blir karensavdraget per timme 144,23 och sålunda följande 144,23 x 4 timmar = 577 kronor.

I ditt andra exempel så blir det först att dra av karensavdraget på 8 timmar, vi tänker oss samma månadslön om 25 000. Enligt ovan blir då avdraget 144,23 x 8 timmar = 1154 kronor. För återstående tid, dvs 20 timmar skall den anställde ha sjuklön om 80% av timlönen, dvs skall ett avdrag om 20 % av lönen göras för dessa timmar enligt formeln:

Frånvarotid utöver karensavdrag x 20 % x månadslönen x 12/52 x 40 = x kronor

I ditt fall ovan blir sjukavdraget:
20 tim x 20 % x 25000 x 12/52 x40 = 577 kronor

I första fallet kommer den anställde att få ett karensavdrag på 577 kronor. I det andra fallet kommer den anställde att del få ett karensavdrag på 1154 kronor samt ett sjukavdrag på 577 kronor.