Kan en medarbetare i efterhand begära övertidsersättning?

Det finns ett regelverk i våra kollektivavtal som reglerar när och hur mycket en medarbetare får arbeta övertid. Reglerna skiljer sig lite åt mellan de olika kollektivavtalen så rådet är att alltid titta i det aktuella kollektivavtalet för att se vad som gäller. Men det som är gemensamt och gäller alla är att övertid ska vara beordrad av arbetsgivaren i förväg eller godkänt i efterhand. En medarbetare kan alltså inte själv bestämma sig för att jobba övertid om det inte är avstämt med chefen och sedan vilja ha ersättning för detta arbete.

Det är såklart positivt med lojala medarbetare som ser att extra arbete behöver utföras och då ser till att utföra det. Men det är viktigt att man har en dialog om detta innan det ställs på sin spets så inga oklarheter råder om ersättning för arbetet. Generellt kan man också säga att det är bra om en arbetsgivare säger till om övertidsarbete i god tid så att medarbetaren får möjlighet att planera sina privata åtaganden och förbereda sig på övertidsarbetet.

Om det är en tjänsteman som avtalat bort sin rätt till särskild övertidsersättning så ingår det i avtalet att medarbetaren själv bedömer när det behövs arbeta övertid och då utgår det ingen extra ersättning. Men även för denna kategori av medarbetare går det att beordra övertid utan extra ersättning om arbetsgivaren ser att det är nödvändigt.