Avstämning av korttidsarbete

Nu finns information om hur man ska gå till väga när det gäller avstämningen av korttidsarbete. Tre månader efter att ansökan om korttidsarbete godkänts ska en avstämning göras.

Vid avstämningen kan man också ansöka om ytterligare stöd. Den 1 juni kommer Tillväxtverket öppna tjänsten där företag som sökt stöd från mars ska göra en avstämning och har möjlighet att söka ytterligare stöd. Företagen kommer också att få ett påminnelsemejl från Tillväxtverket i samband med att avstämningen öppnar.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida