Vårdskatt

Vårdskatt införs – förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvård som betalas av arbetsgivaren

Genom beslut i riksdagen i maj (prop. 2017/18:131), slopas rådande skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård i Sverige som inte är offentligt finansierad. Som en konsekvens av detta slopas även avdragsförbudet för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet. Det särskilda generella undantaget från förmånsbeskattning som gäller för företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering ska dock gälla även fortsättningsvis. Detta cirkulär syftar till att informera om vissa gränsdragningsfrågor etc. som nu aktualiseras eller i vart fall accentueras för arbetsgivare.

Detta är en medlemssida

Har du inget webbkonto? Registrera dig idag.

Medlemskap

Ett medlemskap hos Grafiska Företagen har många fördelar.

Jag vill veta mer!

För att registrera medlemskonto behöver du ditt medlemsnummer hos Grafiska Företagen. Medlemsnumret står på din faktura.

Har du glömt ditt lösenord? Beställ ett nytt.

Problem med inloggningen?

Kontakta oss på 08-762 68 00 eller info@grafiska.se
Alla vardagar 8:30-16:30