Sociala kostnader

Förutom lön betalar arbetsgivaren lagstadgade avgifter till staten för de anställdas pensioner, socialförsäkringar och arbetsmarknadsåtgärder vid arbetslöshet. Dessa lagstadgade arbetsgivaravgifter brukar man kalla företagets sociala avgifter.

Har du som medlem frågor om de sociala avgifterna för just ditt företag, kontakta Grafiska Företagen info@grafiska.se, eller Avtalat som erbjuder information och vägledning om hur det fungerar med kollektivavtalad tjänstepension och försäkring..

Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2016 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön. Observera att uppgifterna rörande kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag t.ex. p.g.a. hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp (2016: 7,5 x inkomstbasbeloppet = 444 750 kr, d.v.s. 37 062 kr/mån).