Arbetsmiljö

Foto: Anette Persson

Arbetsgivaren har totalansvaret för företagets verksamhet, inklusive arbetsmiljöarbetet. För att kunna planera och leda arbetsmiljöarbetet måste arbetsgivaren eller dennes representant besitta nödvändig kompetens i arbetsmiljöfrågor

Arbetsgivaren ska i det lokala arbetsmiljöarbetet samverka med skyddsombud, skyddskommitté där sådan finns och lokala fackliga organisationer. Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen är de mest centrala regelböckerna inom arbetsmiljöområdet. Arbetsmiljölagen är en ramlag som reglerar övergripande frågor.

Arbetsmiljöavtal

Inom den grafiska branschen finns ett Arbetsmiljöavtal som finns som bilaga till våra kollektivavtal.

Grafiska Miljörådet

Grafiska Företagens arbetsmiljöarbete för våra medlemmar bedrivs dels genom bevakning av lagar och regler inom områden som berör vår bransch och dels genom Grafiska Miljörådet, GMR. GMR, är ett partsammansatt organ för den grafiska branschen med uppgift att verka för en bättre arbetsmiljö. Bakom GMR står Grafiska Företagen och de fackliga organisationerna GS - facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. En viktig uppgift för GMR är extern information om grafiska branschens arbetsmiljöarbete.

Information hos Arbetsmiljöverket och Prevent

Detaljerade regler inom olika områden finns i Arbetsmiljöverkets författningssamlingar (AFS). Mer information finns på Arbetsmiljöverkets hemsida. Du kan även finna nyttig information, utbildning och checklistor på Prevents hemsida.