Arbetsrättsliga Nyheter

Här kommer vi att redovisa ny lagstiftning, propositioner (d.v.s. förslag till lagstiftning som regeringen har överlämnat till riksdagen), lagrådsremisser (d.v.s. förslag till lagstiftning som regeringen har överlämnat till lagrådet för juristgranskning), förslag från statliga utredning samt olika rättsfall från Arbetsdomstolen som bedöms vara av intresse för medlemsföretagen.