5400 dagar utan allvarliga arbetsplatsolyckor

Artikel från Print and Packaging nr 1 2019

Foto: Micael Carlsson

Säkerheten sitter i ryggraden både på förpackningstillverkaren OptiPack och dess medarbetare. Med hjälp av fasta rutiner, utbildningar och omtanke har företaget byggt en trygg arbetsmiljö. Resultatet är välmående personal och bra företagsekonomi.

På väggen hos OptiPack hänger ett stort diplom med siffran 5 000 på. Det är en viktig siffra – diplomet fick företaget när de firade 5 000 dagar utan arbetsplatsolyckor – LTI-fria dagar – i maj 2017.
– Häromdagen räknade jag ut att vi nu är uppe i 5 400 dagar. Senast vi hade en var den 3 augusti 2003, säger Ulrik Fauhlér.
Han är vd på OptiPack sedan tio år och numera en av företagets ägare – för ett år sedan köpte han och tre kollegor loss företaget – då under namnet Mondi Sunne – från Mondikoncernen.
– Med färre än 100 anställda och en omsättning på under halva miljarden kostade vi för mycket managementresurser, tyckte Mondi. Men de vill gärna ha oss kvar som kunder, säger Ulrik Fauhlér.

Från Mondi fick OptiPack med sig ett antal vanor, bland annat ett medvetet och effektivt säkerhetsarbete.
– Vi har behållit åtta av Mondis nio säkerhetsområden – det nionde, om arbete i skog, har inte vi, säger Ulrik Fauhlér.
För honom framstår ett nyktert säkerhetstänk och rutiner för att skapa en bra och trygg arbetsmiljö som självklarheter.
– Det är aldrig värt att göra sig illa på jobbet. Ingen kommer att tacka dig för det, varken jag eller familjen hemma. Här på OptiPack är vi inte intresserade av hjältar som tar risker – vi är intresserade av att jobba tryggt och effektivt.
Det handlar inte bara om humanism utan också om sund företagsekonomi.
– Det är ren självbevarelsedrift – vi vill inte ha sjuka och skadade personer på jobbet. Och som en mindre organisation – vi är 25 medarbetare – tar det mycket kraft att lära upp nya personer.
Och trots att medarbetarna lägger 30–40 timmar per år och person på att hålla en bra och säker arbetsmiljö, tycker han inte att det är dyrt.
– Det är billigare att jobba förebyggande än att få en olycka, säger han.
Allt hänger samman. Om truckförarna hanterar truckarna snyggt innebär det mindre skadat gods, vilket spelar roll när bara en enda pappersrulle kostar 30 000–40 000 kronor.
– Kompetens är en effekt av bra arbetsmiljö. Det leder till god hälsa, lojalitet, tydlighet i organisationen, ordning och reda och till att man får behålla sin personal, säger Ulrik Fauhlér och pekar på att de har en snittanställningstid på 17 år.

Grunden till företagets framgångsrika arbetsmiljö ligger i fasta rutiner. OptiPack jobbar med ramverket 5S, en uppsättning rutiner som har hämtats från Lean-världen. Varje S står för en åtgärd, vilka tillsammans bidrar till en mer effektiv och säker arbetsplats (se faktaruta).
En annan viktig rutin går under förkortningen Susa, vilket står för Safe Unsafe Audit.
– Susa handlar om att bry sig om en kollega och är något alla på företaget ska göra minst en gång i månaden. Du kollar om kollegan har den skyddsutrustning som krävs för en arbetsuppgift, att rätt verktyg används, att man gör sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och så vidare.
Susa-rutinen tillämpas inte bara på de anställda – även underleverantörer som besöker fabriken kan omfattas. För dem gäller också att de inte ens får vistas i fabriken innan de har gått utbildningen för SSGs säkerhetskörkort.

– Det är samma utbildning vi ger alla våra nyanställda och alla praktikanter. Det är en viktig utbildning – 96 procent av alla arbetsplatsolyckor beror på att människor har ett felaktigt beteende och därför gör fel, säger Ulrik Fauhlér.
En del av utbildningen som leder till handfasta åtgärder handlar om bryt och lås.
– Det innebär att om man upptäcker ett fel med en maskin och stoppar maskinen, så låser till exempel både mekaniker, operatör och elektriker maskinen med sina egna hänglås. Sedan krävs det att alla tre är nöjda med de åtgärder som görs och tar bort sitt lås innan den kan användas igen.

OptiPack uppmuntrar också agerande som hjälper till att identifiera risker, till exempel tillbud. Varje tillbud registreras och förs in på en karta.
– Genom att se var i fabriken tillbuden klustras, ser vi var vi behöver jobba för att öka säkerheten, säger Ulrik Fauhlér.
Arbetet med att bygga bort risker pågår ständigt. Alla anställda har till uppgift att göra minst två riskanalyser på arbetsmoment varje år.
– Det blir 50–70 riskanalyser varje år. Vi bedömer också allvaret i risken. De allvarligaste riskerna rödmarkerar vi i vårt register – idag har vi byggt bort alla de arbetsmoment som har varit rödlistade, säger Ulrik Fauhlér.

Vissa risker går emellertid varken att bygga bort eller sätta lås på. Svårast att hantera är OSA-riskerna (organisatorisk och social arbetsmiljö), tycker Fauhlér, som stress.
– Skrapar du på ytan upptäcker du att 90 procent av all stress beror på annat än arbetet, säger han.
– Stress kommer inte alltid från arbetsplatsen, men symptomen påverkar den ofta. Idag ska man vara konstant uppkopplad mot sociala medier och kolla alla uppdateringar och vara aktiv på både Facebook, Instagram och Twitter. Jag läste en artikel från Stockholms universitet som hävdade att 30 procent av dagens alla 16-åringar har allvarliga stressrelaterade problem – 8 procent så svåra att de kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. De ungdomarna har inte ens kommit in i arbetslivet än.
För att minska den typen av risker för personalen genomför OptiPack temadagar och utbildningar inom vitt skilda ämnen. Som exempel kan nämnas it-säkerhet och id-kapning, hjärt- och lungräddning och besök av olika organisationer som ENS, Ett Narkotikafritt Sverige, och MADD, Mothers Against Drunk Driving.
– Det spelar ingen roll om vi gör världens bästa jobb här om folk mår dåligt på fritiden. Vi kan inte göra allt, men om inte annat kan vi öppna ögonen på folk, säger Ulrik Fauhlér.

OptiPack har jobbat målmedvetet med säkerhet under många år. Idag sitter arbetet i ryggmärgen, säger Fauhlér, de olika åtgärderna blir lika naturliga i vardagen som att sätta på säkerhetsbältet i bilen. Attityden är central för OptiPacks framgångar.
– Det är viktigt att folk har detta i bakhuvudet när de går till jobbet: visst ska det vara ett bra jobb, men det ska vara ett tryggt jobb också.
När det tänket finns blir många rutiner enklare.
– Det handlar om att alla har ögonen öppna, funderar på farliga arbetsmoment och om vi verkligen behöver ha dem kvar. Kanske kan vi bygga bort dem? Folk är inte dumma – får de bara tillfället, kommer mycket av arbetsmiljöarbetet att ske som en naturlig del i arbetet.