Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen utses av Grafiska Företagens styrelse. Under avtalsförhandlingarna är förhandlingsdelegationen referensgrupp till förhandlarna och antar eller förkastar avtalsförslag.

Grafiska Företagens förhandlingsdelegation under avtalsrörelsen 2017

Christer Skarin
HR-manager/Personalchef
Esonpac

Eva Glückman
Förhandlingschef
Grafiska Företagen

Göran Gustafsson
Ordförande
Grafiska Företagen

Hélene Hollerup
HR-direktör
Flextrus AB

Krister Nyman
Produktionsdirektör
Stora Enso Packaging AB

Pär Nilsson
Vd
Förlagssystem

Ravindra Parasnis
Vd
Grafiska Företagen

Tor Dahlskog
Supply Chain Director
Tetra Pak

Ulrik Wehtje
Delägare
Exakta Group