Förhandlingsdelegationen

Förhandlingsdelegationen utses av Grafiska Företagens styrelse. Under avtalsförhandlingarna är förhandlingsdelegationen referensgrupp till förhandlarna och antar eller förkastar avtalsförslag.

Grafiska Företagens förhandlingsdelegation under avtalsrörelsen 2020

 

Ravindra Parasnis
Vd
Grafiska Företagen

Tor Dahlskog
Styrelseledamot
Grafiska Företagen

Ulrik Wehtje
Styrelseledamot
Grafiska Företagen

Sofia Ljungberg Igbe
Styrelseledamot
Grafiska Företagen

Patrik Jenemark
Styrelseledamot
Grafiska Företagen

Johan Eriksson 
Produktionschef
DS Smith Packaging Sweden AB

Erika Franzén 
HR-chef
Trioplast Landskrona AB

Elizabeth Trydell
Ekonomi- och personalchef
Trydells Tryckeri AB

Eva Glückman
Förhandlingschef
Grafiska Företagen