Höga lönekrav trots annalkande lågkonjunktur

Foto: Tobias Ohls/Appelberg

Både Konjunkturinstitutets siffror och inköpschefsindex (PMI) för oktober indikerar att Sverige är på väg in i en lågkonjunktur. Därför var det överraskande när industrifacken, där GS-facket ingår, kom med sitt lönekrav på 3 procent i början av november inför avtalsrörelsen 2020. Det är 0,2 procent högre än för tre år sedan.

– Deras krav är verklighetsfrämmande. Då var vi faktiskt inne i en högkonjunktur, nu är vi på väg in i en lågkonjunktur. Jag har svårt att förstå logiken i deras utspel, säger Grafiska Företagens förhandlingschef Eva Glückman.

Industrifacken har använt sig av Riksbankens inflationsmål på 2 procent enligt KPIF (konsumentprisindex med fast ränta) när de har räknat fram sitt lönekrav. Ett inflationsmål som riksbankschefen Stefan Ingves bara vid något enstaka tillfälle har nått under den senaste högkonjunkturen. I år har inflationen sjunkit och den senaste noteringen, som är från oktober, visar ett KPIF på 1,5 procent.

– Vi kan inte utgå från vilket inflationsmål Riksbanken har när vi ska förhandla nya löneavtal. Det som är intressant är hur vi säkerställer en långsiktigt god konkurrenskraft och ser till att vi har kvar arbetstillfällen och skapar nya jobb i Sverige, säger Eva Glückman.

Det finns flera orosmoment som riskerar att fördjupa den förväntade lågkonjunkturen. Ett sådant är Brexit. Det är svårt att överblicka konsekvenserna om Storbritannien skulle lämna EU utan ett avtal. Vad betyder USA:s protektionistiska agerande med hot om höjda tullavgifter mot Europa och Kina? Och vad händer i Mellanöstern, där ökad oro kan leda till nya flyktingströmmar mot Europa.
Industrifacken krävde också i sitt novemberutspel att avtalet skulle var ettårigt. Det gör fackföreningarna nästan alltid väl medvetna om att företagen gärna vill ha stabilitet och långsiktighet.

– Men vi är inte beredda att betala vilket pris som helst för ett längre avtal. Och med den osäkerhet som råder om vart konjunkturen är på väg kan ett kortare avtal vara ett alternativ, säger Eva Glückman.
En central fråga som medlemsföretagen har lyft på avtalskonferenserna runt om i landet är att fortsätta på den inslagna vägen mot att skapa mer flexibla arbetstider.
Företagen vill ha möjlighet att öka arbetstiden vid belastningstoppar utan att behöva betala övertidsersättning och minska tiden när orderingången är lägre utan att arbetstagarna drabbas av löneavdrag.

– Andra viktiga frågor för medlemsföretagen är att inte låta olika ersättningar öka, som exempelvis ob-ersättningen. Man tycker att de redan i dag är för höga, säger Eva Glückman.
Industrifacken kräver samtidigt ytterligare avsättningar till deltidspension och flexpension, samt insatser för en förbättrad arbetsmiljö och åtgärder för att stärka jämställdheten.
– Yrkande om avsättning till deltidspension har funnits med i tidigare avtalsrörelser. När det gäller frågor om arbetsmiljö och jämställdhet diskuterar vi gärna dessa då vi också tycker de är viktiga. Men vi tycker inte att frågorna ska hanteras i en avtalsrörelse utan diskuteras i redan etablerade samarbetsformer som parterna har, säger Eva Glückman.

Grafiska Företagen är anslutet till industriavtalet, som är ett samarbets- och förhandlingsavtal mellan arbetsgivarna och facken inom industrin.
När industrins parter är överens om ett nytt löneavtal kallas det för "märket". Detta styr även lönebildningen utanför industrin. I den pågående lönerörelsen har tolv av fjorton LO-förbund samordnat sig och gått med på att följa märket. Kommunal och Pappers har däremot hoppat av.
Eva Glückman och hennes kollegor fortsätter nu att förbereda sig inför de kommande avtalsförhandlingarna.

– Vi håller på att ta fram våra avtalsyrkanden som Förhandlingsdelegationen inom Grafiska Företagen ska fatta beslut om. Sedan kommer vi att byta avtalsyrkanden med våra fackliga motparter den 20 december, säger Eva Glückman.
Efter jul- och nyår är det dags att börja själva förhandlingarna. De nya kollektivavtalen ska vara på plats senast den 31 mars 2020.
Grafiska Företagen förhandlar kollektivavtal med: GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.