Avtalsrörelsens ABC

Vilka förhandlar under en avtalsrörelse? Vad är märket? På vilket sätt påverkar finansoron avtalsrörelsen? Det är några av de frågor som förklaras nedan. Se även Svenskt Näringslivs ordlista samt Svenskt Näringslivs avtalsguide om avtalsrörelsen.

Avtalsrörelsens ordlista - Svensk Näringsliv:

Avtalsrörelsens ordlista

Avtalsguide - Svenskt Näringsliv:

Avtalsrörelsen - så fungerar det

Avtalsförhandlingar

Avtalsförhandlingarna inleds när facken och Grafiska Företagen presenterar sina respektive krav. Ofta krävs flera förhandlingsomgångar innan uppgörelse kan träffas.

Kollektivavtal

Kollektivavtal är avtal om arbetsvillkoren för företag och anställda i en bransch eller för en större del av arbetsmarknaden. Avtalen träffas mellan arbetsgivarorganisationer, som företräder företag, och arbetstagarorganisationer (fackförbund), som företräder anställda.
Företag som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation som har träffat ett nytt kollektivavtal blir bundna att följa vad som står i avtalet om löner, arbetstider, försäkringspremier för de anställda etc. De anställda lovar att följa arbetsvillkoren, att inte strejka eller att vägra arbeta så länge som kollektivavtalet gäller.
Det innebär att parterna (arbetsgivarna och facken) har fredsplikt - fredsplikt innebär förbud mot att vidta stridsåtgärder som exempelvis strejk eller blockad. Ett träffat kollektivavtal skapar därmed arbetsfred. Företagen och de anställda vet genom avtalet vad som gäller och får den förutsägbarhet som är viktig för att kunna planera för framtiden.
I dag behöver ett kollektivavtal inte alltid reglera lönerna i detalj. Däremot kan avtalet ange förutsättningarna för lönesättningen eller hur man på företaget ska göra om fack och arbetsgivare är oeniga.

Märket

För att svenska företag ska kunna konkurrera med företag i andra länder kan inte arbetskostnaderna – löner och kostnader för exempelvis försäkringar – öka mer här hemma än i andra länder utan att de svenska företagen förlorar i konkurrenskraft, och i värsta fall måste minska sin verksamhet i Sverige. I stort sett har det funnits enighet på den svenska arbetsmarknaden om att de internationellt konkurrensutsatta företagen inom industrin ska sätta "märket" och att övriga sektorer ska respektera det.
Att "sätta märket" innebär att sätta riktmärket, normen, för löner och avtalsvillkor.